Strona Główna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem Mielenko Drawskie 63 w gminie Drawsko Pomorskie (byłe składowisko odpadów w Mielenku Drawskim), prowadzony jest przez Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą: Słajsino 30, 72-200 Nowogard.

Poniższa mapa przedstawia miejsce lokalizacji drawskiego PSZOK-u.


Pokaż PSZOK Mielenko Drawskie na większej mapie

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2015

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 października 2015 r.

 

REGULAMIN

określający szczegółowe zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko Pomorskie zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim

 

§ 1. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko

Pomorskie zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim, zwanego dalej PSZOK”, będą przyjmowane wyłącznie odpady dostarczane w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie, wskazane w § 5.

2. Działalność PSZOK prowadzona jest od poniedziałku do soboty w godzinach 900– 1400.

§ 2. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców do PSZOK transportem własnym dostarczającego.

§ 3. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.

§ 4. Wszystkie dostarczone do PSZOK odpady przyjęte zostaną bezpłatnie.

§ 5. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1) opakowania z papieru i tektury, w ilości nieograniczonej,

2) opakowania z tworzyw sztucznych, w ilości nieograniczonej,

3) opakowania z drewna, w ilości nieograniczonej,

4) opakowania z metali, w ilości nieograniczonej,

5) opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej,

6) zmieszane odpady opakowaniowe, w ilości nieograniczonej,

7) opakowania ze szkła, w ilości nieograniczonej,

8) opakowania z tekstyliów, w ilości nieograniczonej,

9) papier i tektura, w ilości nieograniczonej,

10) szkło, w ilości nieograniczonej,

11) odzież, w ilości nieograniczonej,

12) tekstylia, w ilości nieograniczonej,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

15) powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i  rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

16) opony.

§ 6. Dostarczone odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7. Określa się następującą procedurę przyjmowania odpadów do PSZOK:

1) Podczas przyjmowania odpadów sprawdza się czy osoba przekazująca odpad jest mieszkańcem gminy Drawsko Pomorskie, przy czym weryfikacja następuje poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie przekazującego odpady na terenie gminy Drawsko Pomorskie;

2) każdorazowe dostarczenie odpadu będzie potwierdzone dokumentem tzw. kwitu wagowego wystawianym przez osobę obsługującą PSZOK po jego zważeniu;

3) kwit wagowy zawiera dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania lub siedzibę oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i masę odpadu;

4) odpady dostarczone są na platformę przyjęć, gdzie odpad zostaje zważony na wadze przemysłowej;

5) przyjmując odpady klasyfikuje się je odpowiednim kodem (zgodnie z katalogiem odpadów) i rejestruje w ewidencji odpadów z podaniem osoby przekazującej odpady;

6) przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu – można odmówić przyjęcia odpadu do PSZOK;

7) przyjęcie odpadów zostaje po zważeniu potwierdzone podpisem osoby przekazującej odpady;

8) odpad zostaje przywieziony do odpowiedniego miejsca magazynowego odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadów lub zostaje umieszczony zgodnie z klasyfikacją w odpowiednim kontenerze.

 

>kliknij aby pobrać ww. regulamin w formacie .pdf<

Harmonogram wywozu odpadów


Deklaracja


Mapa selektywnej zbiórki odpadów


PSZOK


Edukacja w gospodarce odpadami


Najczęściej zadawane pytania


Wykaz firm wywozowych


Poziomy odzysku


Logo czystsze powietrze

Zaprzyjaźnione strony

101649
Dzisiejsze:
Ten tydzień:
Ten mesiąc:
Wszystkie:
10
274
899
101649

Your IP: 54.226.73.255
Server Time: 2019-04-21 10:12:39