SZKOŁA PODSTAWOWA
W MIELENKU DRAWSKIM

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

SZKOŁA

Konto szkoły
Konto UKS "Sportowiec"
Strona główna
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Dyrektor szkoły
Wiesława Hnatewicz

KOMUNIKATY
DLA PRACOWNIKÓW

ZFŚS - DRUKI

Termin składania
wniosków
do ZFŚS

DOKUMENTY SZKOŁY  

Pobierz program
Acrobat Reader

Statut
ZWO
PSO
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć
Szkolny
Zestaw
Programów

Organizacja pracy szkoły

Plan lekcji

Plan odjazdów
Plan dojazdów

Dowóz inauguracja

CERTYFIKATY

"Klub kumpli"
Certyfikat "Lekkiego tornistra"
Certyfikat "Bezpieczna Szkoła"
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
Dyplom Nauczycielskiej Akademii Internetowej
"Szkoła z klasą"
Bezpieczna szkoła

NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadanie imienia szkole
Sponsorzy sztandaru

SZKOŁA
NA FILMOWO

Świetlica szkolna
Bezpieczeństwo
Bądź kumplem
Innowacja pedagogiczna "Kodujemy, cudujemy"
Nauczyciel innowator

PROGRAMY
RZĄDOWE

"Cyfrowa szkoła" program pilotażowy
Uroczystość wojewódzka

STATYSTYKA

Statystyka szkoły

OKOLICE

Mielenko
Leśniczówka Dzikowo

PODZIĘKOWANIA

Dla Państwa
WUJKÓW
Dla Państwa
FURMAN
Dla Państwa
DŁUGOSZ
Dla Państwa
CZĘŚCIK
Dla Pana
W.ROGALA
Dla Państwa
SUTKIEWICZÓW

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim została założona 15 czerwca 1945 roku. Była pierwszą szkołą wiejską na terenie powiatu drawskiego. Pierwszym nauczycielem, który w niej pracował była p.Janina Man. W czasie istnienia, placówka mieściła się w różnych budynkach. Ponadto ulegała ciągłym przebudowom, których celem było stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej odpowiadającą stale zmieniającym się wymaganiom. W czasie wieloletniej historii szkoły, została ona raz rozwiązana. Miało to miejsce w 1979 r. Ponownie wznowiła swą działalność w 1982 r. O tym, jak ważne pełniła miejsce, może świadczyć fakt, iż posiadała swoje filie w Konotopie i Wolicznie. Obecnie uczniowie tych miejscowości kształcą się w Mielenku Dr. W latach 1945-1998 szkoła była prowadzona przez ośmiu dyrektorów. Jako pierwsza zajęła to stanowisko p. Siemianowska. Kolejnymi byli p. J. Bociańska, p. Z. Paluch, p. Gierszewski, który za całokształt pracy pedagogicznej otrzymał nagrodę Ministra Oświaty II stopnia. Do grona dyrektorów dołączyli p. W. Ozboba, p. I. Woźniak, p. J. Spychalski, p. B. Kosiorek. Obecnym dyrektorem placówki jest p. Wiesława Hnatewicz, która pełni tę funkcję od 1999 r. Podczas Jej kadencji szkoła osiągnęła szereg sukcesów. Możemy poszczycić się tytułami: "Szkoła z klasą" oraz "Bezpieczna szkoła"- 2004r. Placówka jest ciągle modernizowana, widoczna w lokalnym środowisku, a uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki podczas sprawdzianu klasy VI.

KOMUNIKATY

Dożywianie - jadłospis

Podręczniki obowiązujące w roku szk. 2018/19

Druk zapisu
do przedszkola
i szkoły

AKTUALNOŚCI
2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
Bezpieczna droga do szkoły
Tęczowa Olimpiada
Sprzątanie Śwaita
Festiwal Nauki
Dzień Chłopaka
Szkolny Dzień Bez Przemocy
Dzień Edukacji Narodowej
Smocza Legenda
Wizyta w CSWL Oleszno
Pasowanie pierwszoklasistów
Kasztanowy konkurs
IX Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych
Odkryj swój talent
We Can Dance
Dzień Pluszowego Misia
Andrzejki
Kiermasz bożonarodzeniowy
XIV Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne
Mikołajki
Wycieczka do Warszawy
Jasełka
Dzień Żołnierzy Wyklętych
Rocznica Wyzwolenia Drawska

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim     78-500 Mielenko 47    
tel/fax: (094) 363 42 22
sp-mielenko@oswiata.org.pl