SZKOŁA PODSTAWOWA
W MIELENKU DRAWSKIM

SZKOŁA

Konto szkoły
Konto UKS "Sportowiec"
Strona główna
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna

KOMUNIKATY
DLA PRACOWNIKÓW

ZFŚS - DRUKI

Termin składania
wniosków
do ZFŚS

DOKUMENTY SZKOŁY  

Pobierz program
Acrobat Reader

Statut
ZWO
PSO
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć 2016/2017
Szkolny
Zestaw
Programów

Organizacja pracy szkoły

Plan lekcji
04.09.2017 r.

Plan odjazdów
04.09.2017 r.
Plan dojazdów
04.09.2017 r.
Dowóz inauguracja
04.09.2017 r.

CERTYFIKATY

Certyfikat "Bezpieczna Szkoła"
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
Dyplom Nauczycielskiej Akademii Internetowej
"Szkoła z klasą"
Bezpieczna szkoła

NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadanie imienia szkole
Sponsorzy sztandaru

SZKOŁA
NA FILMOWO

Świetlica szkolna
Bezpieczeństwo
Bądź kumplem
Innowacja pedagogiczna "Kodujemy, cudujemy"

PROGRAMY
RZĄDOWE

"Cyfrowa szkoła" program pilotażowy
Uroczystość wojewódzka

STATYSTYKA

Statystyka szkoły

OKOLICE

Mielenko
Leśniczówka Dzikowo

PODZIĘKOWANIA

Dla Państwa
WUJKÓW
Dla Państwa
FURMAN
Dla Państwa
DŁUGOSZ
Dla Państwa
CZĘŚCIK
Dla Pana
W.ROGALA
Dla Państwa
SUTKIEWICZÓW

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim została założona 15 czerwca 1945 roku. Była pierwszą szkołą wiejską na terenie powiatu drawskiego. Pierwszym nauczycielem, który w niej pracował była p.Janina Man. W czasie istnienia, placówka mieściła się w różnych budynkach. Ponadto ulegała ciągłym przebudowom, których celem było stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej odpowiadającą stale zmieniającym się wymaganiom. W czasie wieloletniej historii szkoły, została ona raz rozwiązana. Miało to miejsce w 1979 r. Ponownie wznowiła swą działalność w 1982 r. O tym, jak ważne pełniła miejsce, może świadczyć fakt, iż posiadała swoje filie w Konotopie i Wolicznie. Obecnie uczniowie tych miejscowości kształcą się w Mielenku Dr. W latach 1945-1998 szkoła była prowadzona przez ośmiu dyrektorów. Jako pierwsza zajęła to stanowisko p. Siemianowska. Kolejnymi byli p. J. Bociańska, p. Z. Paluch, p. Gierszewski, który za całokształt pracy pedagogicznej otrzymał nagrodę Ministra Oświaty II stopnia. Do grona dyrektorów dołączyli p. W. Ozboba, p. I. Woźniak, p. J. Spychalski, p. B. Kosiorek. Obecnym dyrektorem placówki jest p. Wiesława Hnatewicz, która pełni tę funkcję od 1999 r. Podczas Jej kadencji szkoła osiągnęła szereg sukcesów. Możemy poszczycić się tytułami: "Szkoła z klasą" oraz "Bezpieczna szkoła"- 2004r. Placówka jest ciągle modernizowana, widoczna w lokalnym środowisku, a uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki podczas sprawdzianu klasy VI.

KOMUNIKATY

Dożywianie - jadłospis

Stypendium szkolne 2017/18

Podręczniki obowiązujące w roku szk. 2017/18

Regulamin rekrutacji
Druk zapisu
do przedszkola
i szkoły

Wyniki rekrutacji 2016 / 2017

AKTUALNOŚCI
2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Kalendarium roku szkolnego 2016/2017
Bezpieczna droga do szkoły
Konkurs "Zachowaj trzeźwy umysł"
Lekcja angielskiego z Kanadyjczykami
Z wizytą w Stawnie
Sprzatanie świata
You can dance
Bieg papieski
Wizyta w Strasburgu
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Szkolne dni bez przemocy
Ratujemy, uczymy ratować
Jan Paweł II
Karta rowerowa
Śniadanie daje moc
Śladami historii
Święto Niepodległości
Bezpieczeństwo w sieci
Zbiórka kasztanów
Książki są fajne...
Żywa lekcja historii
Mega Misja
Andrzejki
Spotkania profilaktyczne
Mikołajki
O prawach człowieka
Goście z Ameryki
Amerykanie i dar do biblioteki
Wojewódzka konferencja informatyczna
Dzień Teatru

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim     78-500 Mielenko 47    
tel/fax: (094) 363 42 22
sp-mielenko@oswiata.org.pl