SZKOŁA PODSTAWOWA
W MIELENKU DRAWSKIM

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

SZKOŁA

Konto szkoły
Konto UKS "Sportowiec"
Strona główna
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Dyrektor szkoły
Wiesława Hnatewicz

KOMUNIKATY
DLA PRACOWNIKÓW

ZFŚS - DRUKI

Termin składania
wniosków
do ZFŚS

DOKUMENTY SZKOŁY  

Pobierz program
Acrobat Reader

Statut
ZWO
PSO
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć
Szkolny
Zestaw
Programów

Organizacja pracy szkoły

Plan lekcji

Plan odjazdów
Plan dojazdów

Dowóz inauguracja

CERTYFIKATY

"Klub kumpli"
Certyfikat "Lekkiego tornistra"
Certyfikat "Bezpieczna Szkoła"
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
Dyplom Nauczycielskiej Akademii Internetowej
"Szkoła z klasą"
Bezpieczna szkoła

NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadanie imienia szkole
Sponsorzy sztandaru

SZKOŁA
NA FILMOWO

Świetlica szkolna
Bezpieczeństwo
Bądź kumplem
Innowacja pedagogiczna "Kodujemy, cudujemy"
Nauczyciel innowator

PROGRAMY
RZĄDOWE

"Cyfrowa szkoła" program pilotażowy
Uroczystość wojewódzka

STATYSTYKA

Statystyka szkoły

OKOLICE

Mielenko
Leśniczówka Dzikowo

PODZIĘKOWANIA

Dla Państwa
WUJKÓW
Dla Państwa
FURMAN
Dla Państwa
DŁUGOSZ
Dla Państwa
CZĘŚCIK
Dla Pana
W.ROGALA
Dla Państwa
SUTKIEWICZÓW

We wtorek, 19.02.2013 r. miała miejsce w naszej szkole wojewódzka inauguracja rządowego programu ,,Cyfrowa szkoła". Uczestniczyli w niej m. in. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maria Borecka oraz Burmistrz Drawska Pom. Zbigniew Ptak.
Uroczystość rozpoczął udany występ taneczny uczniów klas III i IV i zabawna scenka przygotowana przez niezawodnych szóstoklasistów.
Symbolicznego otwarcia poprzez podłączenie myszki do laptopa dokonali wspólnymi siłami Pani Kurator i Pan Burmistrz, aby Dyrektor szkoły Wiesława Hnatewicz w prezentacji komputerowej mogła poinformować o najnowszym sprzęcie multimedialnym, w który wyposażona została nasza szkoła, dzięki dotacjom MEN i władz gminnych. W swoich przemówieniach wszyscy podkreślali możliwości, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczniowie dostali od Pani Kurator prezenty, a wszystkim gościom uczniowie wręczyli pamiątki przygotowane w szkolnej pracowni plastycznej.
Na zakończenie goście mieli okazję wypróbować własnoręcznie nowy sprzęt - piloty do systemu zbierania odpowiedzi. Następnie wszyscy udali się do klas, gdzie uczniowie i nauczyciele mogli zaprezentować wykorzystanie nowego sprzętu ( m. in. tablic multimedialnych, wizualizatora, notebooków ) w codziennej pracy na lekcjach.
Temu niecodziennemu wydarzeniu towarzyszyli dziennikarze TV Szczecin i Radia Koszalin. Mamy nadzieję, że nasz udział w projekcie "Cyfrowej szkoły" wpłynie na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cyfrowa Szkoła.

KOMUNIKATY

Dożywianie - jadłospis

Podręczniki obowiązujące w roku szk. 2018/19

Druk zapisu
do przedszkola
i szkoły

AKTUALNOŚCI
2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
Bezpieczna droga do szkoły
Tęczowa Olimpiada
Sprzątanie Śwaita
Festiwal Nauki
Dzień Chłopaka
Szkolny Dzień Bez Przemocy
Dzień Edukacji Narodowej
Smocza Legenda
Wizyta w CSWL Oleszno
Pasowanie pierwszoklasistów
Kasztanowy konkurs
IX Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych
Odkryj swój talent
We Can Dance
Dzień Pluszowego Misia
Andrzejki
Kiermasz bożonarodzeniowy
XIV Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne
Mikołajki
Wycieczka do Warszawy
Jasełka
Dzień Żołnierzy Wyklętych
Rocznica Wyzwolenia Drawska

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim     78-500 Mielenko 47    
tel/fax: (094) 363 42 22
sp-mielenko@oswiata.org.pl