SZKOŁA PODSTAWOWA
W MIELENKU DRAWSKIM

SZKOŁA

Konto szkoły
Konto UKS "Sportowiec"
Strona główna
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna

KOMUNIKATY
DLA PRACOWNIKÓW

ZFŚS - DRUKI

Termin składania
wniosków
do ZFŚS

DOKUMENTY SZKOŁY  

Pobierz program
Acrobat Reader

Statut
ZWO
PSO
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć 2016/2017
Szkolny
Zestaw
Programów

Organizacja pracy szkoły

Plan lekcji
04.09.2017 r.

Plan odjazdów
04.09.2017 r.
Plan dojazdów
04.09.2017 r.
Dowóz inauguracja
04.09.2017 r.

CERTYFIKATY

Certyfikat "Bezpieczna Szkoła"
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
Dyplom Nauczycielskiej Akademii Internetowej
"Szkoła z klasą"
Bezpieczna szkoła

NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadanie imienia szkole
Sponsorzy sztandaru

SZKOŁA
NA FILMOWO

Świetlica szkolna
Bezpieczeństwo
Bądź kumplem
Innowacja pedagogiczna "Kodujemy, cudujemy"

PROGRAMY
RZĄDOWE

"Cyfrowa szkoła" program pilotażowy
Uroczystość wojewódzka

STATYSTYKA

Statystyka szkoły

OKOLICE

Mielenko
Leśniczówka Dzikowo

PODZIĘKOWANIA

Dla Państwa
WUJKÓW
Dla Państwa
FURMAN
Dla Państwa
DŁUGOSZ
Dla Państwa
CZĘŚCIK
Dla Pana
W.ROGALA
Dla Państwa
SUTKIEWICZÓW

We wtorek, 19.02.2013 r. miała miejsce w naszej szkole wojewódzka inauguracja rządowego programu ,,Cyfrowa szkoła". Uczestniczyli w niej m. in. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Maria Borecka oraz Burmistrz Drawska Pom. Zbigniew Ptak.
Uroczystość rozpoczął udany występ taneczny uczniów klas III i IV i zabawna scenka przygotowana przez niezawodnych szóstoklasistów.
Symbolicznego otwarcia poprzez podłączenie myszki do laptopa dokonali wspólnymi siłami Pani Kurator i Pan Burmistrz, aby Dyrektor szkoły Wiesława Hnatewicz w prezentacji komputerowej mogła poinformować o najnowszym sprzęcie multimedialnym, w który wyposażona została nasza szkoła, dzięki dotacjom MEN i władz gminnych. W swoich przemówieniach wszyscy podkreślali możliwości, jakie daje wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczniowie dostali od Pani Kurator prezenty, a wszystkim gościom uczniowie wręczyli pamiątki przygotowane w szkolnej pracowni plastycznej.
Na zakończenie goście mieli okazję wypróbować własnoręcznie nowy sprzęt - piloty do systemu zbierania odpowiedzi. Następnie wszyscy udali się do klas, gdzie uczniowie i nauczyciele mogli zaprezentować wykorzystanie nowego sprzętu ( m. in. tablic multimedialnych, wizualizatora, notebooków ) w codziennej pracy na lekcjach.
Temu niecodziennemu wydarzeniu towarzyszyli dziennikarze TV Szczecin i Radia Koszalin. Mamy nadzieję, że nasz udział w projekcie "Cyfrowej szkoły" wpłynie na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cyfrowa Szkoła.

KOMUNIKATY

Dożywianie - jadłospis

Stypendium szkolne 2017/18

Podręczniki obowiązujące w roku szk. 2017/18

Regulamin rekrutacji
Druk zapisu
do przedszkola
i szkoły

Wyniki rekrutacji 2016 / 2017

AKTUALNOŚCI
2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Kalendarium roku szkolnego 2016/2017
Bezpieczna droga do szkoły
Konkurs "Zachowaj trzeźwy umysł"
Lekcja angielskiego z Kanadyjczykami
Z wizytą w Stawnie
Sprzatanie świata
You can dance
Bieg papieski
Wizyta w Strasburgu
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Szkolne dni bez przemocy
Ratujemy, uczymy ratować
Jan Paweł II
Karta rowerowa
Śniadanie daje moc
Śladami historii
Święto Niepodległości
Bezpieczeństwo w sieci
Zbiórka kasztanów
Książki są fajne...
Żywa lekcja historii
Mega Misja
Andrzejki
Spotkania profilaktyczne
Mikołajki
O prawach człowieka
Goście z Ameryki
Amerykanie i dar do biblioteki
Wojewódzka konferencja informatyczna
Dzień Teatru

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim     78-500 Mielenko 47    
tel/fax: (094) 363 42 22
sp-mielenko@oswiata.org.pl