SZKOŁA PODSTAWOWA
W MIELENKU DRAWSKIM

SZKOŁA

Konto szkoły
Konto UKS "Sportowiec"
Strona główna
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Dyrektor szkoły
Wiesława Hnatewicz

KOMUNIKATY
DLA PRACOWNIKÓW

ZFŚS - DRUKI

Termin składania
wniosków
do ZFŚS

DOKUMENTY SZKOŁY  

Pobierz program
Acrobat Reader

Statut
ZWO
PSO
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny

Zarządzenia dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć 2017/2018
Szkolny
Zestaw
Programów

Organizacja pracy szkoły

Plan lekcji
04.09.2017 r.

Plan odjazdów
04.09.2017 r.
Plan dojazdów
04.09.2017 r.

CERTYFIKATY

"Klub kumpli"
Certyfikat "Lekkiego tornistra"
Certyfikat "Bezpieczna Szkoła"
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków
Dyplom Nauczycielskiej Akademii Internetowej
"Szkoła z klasą"
Bezpieczna szkoła

NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadanie imienia szkole
Sponsorzy sztandaru

SZKOŁA
NA FILMOWO

Świetlica szkolna
Bezpieczeństwo
Bądź kumplem
Innowacja pedagogiczna "Kodujemy, cudujemy"
Nauczyciel innowator

PROGRAMY
RZĄDOWE

"Cyfrowa szkoła" program pilotażowy
Uroczystość wojewódzka

STATYSTYKA

Statystyka szkoły

OKOLICE

Mielenko
Leśniczówka Dzikowo

PODZIĘKOWANIA

Dla Państwa
WUJKÓW
Dla Państwa
FURMAN
Dla Państwa
DŁUGOSZ
Dla Państwa
CZĘŚCIK
Dla Pana
W.ROGALA
Dla Państwa
SUTKIEWICZÓW

23 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami uczestniczyli po raz kolejny w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”, której celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również pokazać, że rozwiązanie problemu zaśmieconego środowiska, to nie tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
Wszyscy uczestnicy pozytywnie zmotywowani szczytnym celem, solidnie posprzątali wyznaczony teren, a klasa VI sadziła drzewka na terenie rekreacyjnym szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w ilość zebranych śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i uświadomił, jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.
Dziękujemy bardzo rodzicom licznie zaangażowanym we wspólne sprzątanie oraz Referatowi Ochrony Środowiska UMiG w Drawsku Pomorskim za sadzonki drzewek i zaopatrzenie uczniów w rękawice jednorazowe oraz worki na śmieci.
(E. Jakszuk)

Sprzątanie świata

KOMUNIKATY

Dożywianie - jadłospis

Podręczniki obowiązujące w roku szk. 2017/18

Druk zapisu
do przedszkola
i szkoły

AKTUALNOŚCI
2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
Bezpieczna droga do szkoły
Tęczowa Olimpiada
Sprzątanie Śwaita
Festiwal Nauki
Dzień Chłopaka
Szkolny Dzień Bez Przemocy

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim     78-500 Mielenko 47    
tel/fax: (094) 363 42 22
sp-mielenko@oswiata.org.pl